Partikularra naiz

NOLA LAGUN DEZAKET ETXALDEREN GARAPENEAN?

ETXALDERI BURUZ INFORMAZIOAkK SEGITUZ

… eta nire inguruko kideak gauza bera egitera bultzatuz. Denbora hartzen dut Etxalde ongi ulertzeko eta ulertarazteko, webgunearen atal ezberdinetatik abiatuz eta/edo informazio bilkura ezberdinetan parte hartuz.

CROWDFUNDING IRAUNKORREAN PARTE HARTUZ

HelloAsson, eta nire inguruko kideak parte hartzera bultzatuz.
Ekarpen bakoitzak, kapital, mailegu edo dohaintza gisa, proiektua are urrunago joatea ahalbidetuko du.

Ikusi beherago.

OBRA BATEAN PARTE HARTUZ

… eraikin batzuen berritze edo berregituratzeko, erabiliak izan aitzin. Ongi etorriak izanen dira eraikineko ofizioetako trebetasun guztiak, laguntzaile soilak barne!

SCIC-KO KIDE BIHURTUZ

… proiektuaren eramaileen elkargoan sartzea, 100 €-ko parte baten izenpetzea eskatzen duena. Orduan, Etxalderen bizitza emaiten duten eztabaida eta erabaki hartze guzietan parte hartu ahal izanen dut.

Parte hartzeaBaldintzakAbantaila fiskala
KAPITALEAN EKARPENAScic Etxalderen kapitalerako ekarpena.
Ondasun berriak eskuratzeko aukera emaiten du.
Zenbakizko ordainketa.
Parte hartze sozialaren balioa: 100€
Kapital ekarpenak abantaila fiskal bat sortzen du atxiloketaren bosgarren urtean.
Zergaren murrizketaren zenbatekoa, printzipioz, egindako ordainketen % 25ekoa izango da.
Abonuak atxikiak dira, 50 000 €ko mugarekin, ezkongabe, alargun edo dibortziatu batendako, edo 100 000 € ezkonduendako edo zerga komun bati lotuak direnendako.
Gehieneko muga horiek gainditzen dituzten ordainketen zatikiak hurrengo lau urteetan zerga murrizteko eskubidea izango du, muga berberen barruan.
Informazio gehiago hemen!
MAILEGUAScic Etxalderen diruzaintzako ekarpena.
Zenbakizko ordainketa.
Ordainsaria: % 1/urte.
Abantaila fiskalik ez.
ALOKAIRUZKO GOZAMENA10 urteko aldi baterako gozamena.
Alokairu soziala.
Ohiko higiezinen fiskalitatea.
DOHAINTZABizitegi komunen sarea.
Egoitz botingoen sarea  

Dohaintzak Etxalde sarearen ekimen orori emanak dira · 
Diru kopurua.  · 
Dohaintzak gauzetan:
– objektua, zerbitzua
– eraikina*  
Errentaren gaineko zergaren murrizketa, emandako zenbatekoaren % 66, zerga bidezko errentaren % 20ko mugarekin.
Gehieneko muga horiek gainditzen dituzten ordainketen zatikiak zerga murrizteko eskubidea izango du hurrengo bost urteetan, muga berberen barruan.

* Eraikinaren dohaintza: aldaketa eskubideen menpe, dohaintza jasotzen duen elkartearen gain. Eskubide horietatik salbuestea, ondasuna alokairu sozialeko erakunde bati lagatzen bazaio.
FINANTZAMENDU ERAMATEAFinantzamendu zerrenda, eraikin baten erreserbatik hasi eta gozamena lagapenez erosi arte.
Proiektuen arabera, aldi horretan sartzen dira obrak, jabekidetza sortak sortzea, gazamendunak bilatzea.
Finantzamendu zerrenda hori edozein bazkidek egin dezake.
GOZAMENAREN EROSTEAEz izan ondasun higiezinen jabe.
Egoitza nagusia.
Antzinatasuna lurralde berean, errentarik txikiena.

Jakinean izan, gure gutunari harpidetu